Klub přátel školy

Den bez elektřiny

11.11.2022 10:42
11.11.2022 nešel v místě školy elektrický proud a tak jsme umožnili dětem "Výuku mimo školu". Z příspěvků Klubu rodičů a přátel školy byl žákům uhrazen projektový den včetně dopravy. První stupeň si měl možnost prohlédnout expozici "Řemeslo má zlaté dno" na zámku v Bruntále a druhý stupeň navštívil...

Schůzka výkonného výboru Klubu přátel ZŠ a MŠ Karlovice - 6.6.2018

21.01.2019 09:15
Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Karlovice, zapsaný spolek Karlovice 143 Karlovice 79323   Zápis z jednání výboru Klubu přátel Základní školy a Mateřské školy Karlovice, zapsaného spolku V Karlovicích 6. 6. 2018 Svolavatel: Mgr. Martina Brachtlová   Přítomni: Viz....

Hospodaření v roce 2016/2017

15.11.2017 09:59
Školní rok 2016/2017  Příjmy - 19700,- Výdaje - 22250,- (odměny pro žáky, příspěvky na adaptační pobyty žáků 1. a 6.třídy, příspěvky na dopravu) Výdaje odsouhlasil výbor KRPŠ.  Zapsala: M. Brachtlová  

Schůzka z jednání výboru KRPŠ, zapsaného spolku ze dne 27.6.2016

27.06.2016 09:26
Dne 27.6.2016 proběhla schůzka výboru KRPŠ, zapsaného spolku. Body programu:  1. Návrh a jeho schválení na šerpy pro žáky 9.ročníku - pouze žákům platícím příspěvky 2.  Návrh a jeho schválení na odměny pro nejlepší žáky jednotlivých tříd - 1000,- Kč na třídu - poukázky do papírnictví...

Schůzka z jednání výboru KRPŠ 11.6.2015

11.06.2015 09:13
Dne 11.6.2015 proběhla schůzka výboru Klubu přátel Základní školy a Mateřské školy Karlovice. Program schůzky: 1. Schválení změny názvu na Klub přátel Základní školy a Mateřské školy, zapsaný spolek 2. Schválení úpravy stanov 3. Zpráva o činnosti spolku: - příjmy 16 050,- Kč - výdaje 8 400,- Kč -...

Schůzka výkonného výboru Klubu přátel ZŠ a MŠ Karlovice - 19.11.2013

02.12.2013 09:38
19.11.2013 proběhla schůzka výkonného výboru Klubu přátel ZŠ a MŠ Karlovice. Na probramu bylo: 1. Dle nového občanského zákoníku změna názvu na Klub přátel ZŠ a MŠ Karlovice, zapsaný spolek 2. Seznámení se zprávou o hospodaření ke dni 19.11.2013 - příjmy 26 000,- Kč - výdaje - administrativní...

Odměna pro žáky

20.06.2013 09:51
Klub přátel při ZŠ a MŠ odsouhlasil  - příspěvek pro žáky 9. ročníku formou nákupu slavnostních šerp a pamětních listů.  - odměnu pro dva nejlepší žáky školy formou poukázky na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Micky fun v Bruntále