Schůzka výkonného výboru Klubu přátel ZŠ a MŠ Karlovice - 19.11.2013

02.12.2013 09:38

19.11.2013 proběhla schůzka výkonného výboru Klubu přátel ZŠ a MŠ Karlovice. Na probramu bylo:

1. Dle nového občanského zákoníku změna názvu na Klub přátel ZŠ a MŠ Karlovice, zapsaný spolek

2. Seznámení se zprávou o hospodaření ke dni 19.11.2013

- příjmy 26 000,- Kč

- výdaje - administrativní poplatky 740,- Kč 

            - příspěvek na šerpy a pamětní listy pro žáky 9.ročníku 1591,- Kč

            - poukázky pro úspěšné žáky školy 1000,- Kč

3. Platba příspěvku za školní rok, ne za kalendářní - počínaje školním rokem 2014/2015

4. Odsouhlasen příspěvek 50,- Kč na žáka ve dnech 4. - 5.12. 2013 - náhradní kulturní program z důvodu přerušení elektrického proudu na území obce Karlovice (kino, divadlo, pracovní dílny ve Střediscích volného času Krnov a Jeseník)

 

Zapsala: Mgr. Martina Brachtlová