Schůzka výkonného výboru Klubu přátel ZŠ a MŠ Karlovice - 6.6.2018

21.01.2019 09:15

Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Karlovice, zapsaný spolek

Karlovice 143

Karlovice

79323

 

Zápis z jednání výboru Klubu přátel Základní školy a Mateřské školy Karlovice, zapsaného spolku

V Karlovicích 6. 6. 2018

Svolavatel:

Mgr. Martina Brachtlová

 

Přítomni:

Viz. Listina přítomných

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Seznámení s programem a jeho schválení
  3. Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018
  4. Návrh na příspěvek pro žáky 9. ročníku – šerpy  - platba pouze pro žáky, kteří mají uhrazen roční příspěvek
  5. Návrh na odměny pro nejlepší žáky jednotlivých ročníků – 1000,- Kč na třídu v papírnictví Vondra
  6. Příspěvek na dopravu do Krnova – kino
  7. Závěr

 

 

 

Zapsala: M. Brachtlová