Hospodaření v roce 2016/2017

15.11.2017 09:59

Školní rok 2016/2017 

Příjmy - 19700,-

Výdaje - 22250,- (odměny pro žáky, příspěvky na adaptační pobyty žáků 1. a 6.třídy, příspěvky na dopravu)

Výdaje odsouhlasil výbor KRPŠ. 

Zapsala: M. Brachtlová