Schůzka z jednání výboru KRPŠ, zapsaného spolku ze dne 27.6.2016

27.06.2016 09:26

Dne 27.6.2016 proběhla schůzka výboru KRPŠ, zapsaného spolku.

Body programu: 

1. Návrh a jeho schválení na šerpy pro žáky 9.ročníku - pouze žákům platícím příspěvky

2.  Návrh a jeho schválení na odměny pro nejlepší žáky jednotlivých tříd - 1000,- Kč na třídu - poukázky do papírnictví Vondra

3. Návrh a jeho schválení na příspěvek na dopravu na plavání pro žáky 1.-4.třídy

4. Návrh a jeho schválení na vstupné pro žáky 4.ročníku do muzea

5. Zpráva o hospodaření za šk. rok 2015/2016

- příjmy 16 925,-Kč

- výdaje 12 046,-

Zapsala: M. Brachtlová