Schůzka z jednání výboru KRPŠ 11.6.2015

11.06.2015 09:13

Dne 11.6.2015 proběhla schůzka výboru Klubu přátel Základní školy a Mateřské školy Karlovice.

Program schůzky:

1. Schválení změny názvu na Klub přátel Základní školy a Mateřské školy, zapsaný spolek

2. Schválení úpravy stanov

3. Zpráva o činnosti spolku:

- příjmy 16 050,- Kč

- výdaje 8 400,- Kč - poskytnut příspěvek na adaptační pobyt žáků I. třídy, na dopravu do divadla žáků II.stupně, pamětní listy pro žáky 9.třídy

4. Výbor odsouhlasil příspěvek na odměny pro nejlepší žáky jednotlivých tříd - 1000,- Kč na třídu

Zapsala: Martina Brachtlová