PLATBA STRAVNÉ ŠK.ROK 2022/2023
   
Strávníci 7-10 let 28,- Kč
Strávníci 11-14 let 30,- Kč
Strávníci 15 a více let 31,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 39,- Kč
Cizí strávníci 94- Kč