PLATBA STRAVNÉ ZŠ  OD 01.11.2011

   
Strávníci 7-10 let 21,- Kč
Strávníci 11-14 let 23,- Kč
Strávníci 15 a více let 24,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 31,- Kč
   

 

číslo účtu pro platbu obědů:    107–1610700287/0100 

jako variabilní symbol zadejte prvních šest čísel rodného čísla a do poznámky napiště "stravné" a jméno dítětě

 

 

Platba stravné Mateřská škola      
platné od 01. září 2018      
           
Děti 3 - 6 let 30,- Kč/celodenní strava        
Děti 7 a více let 33,- Kč/celodenní strava        
           
Do příslušné skupiny je dítě zařazeno již od 01.09. školního roku,   
ve kterém dosáhne příslušné věkové hranice.