PLATBA STRAVNÉ ŠK.ROK 2021/2022
   
Strávníci 7-10 let 23,- Kč
Strávníci 11-14 let 25,- Kč
Strávníci 15 a více let 26,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 34,- Kč
Cizí strávníci 89- Kč