Dokumenty

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

22.03.2013 11:44
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění A) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k...