Naše obec jako přírodní učebna

V rámci projektu "Naše obec jako přírodní učebna", bude vytvořeno arboretum popsáním a označením 100 kusů dřevin v rámci obce Karlovice, umístěn úl pro čmeláky ,hotel pro včely a budky pro netopýry. Současně budou vysázeny staré a krajové odrůdy dřevin a okrasné dřeviny. K realizaci projektu budou využity pozemky ve vlastnictví obce. V rámci projektu budou vytvořeny výukové listy a informační tabule, které budou součástí výukového programu základní školy. Realizace projektu přispěje k osvětě a poznání rozmanité druhové skladby dřevin, v rámci obce, vytvořením místního arboreta. V rámci projektu bude podpořena osvěta ze života hmyzu a netopýrů. Prostřednictvím výsadby původních starých a krajových odrůd ovocných dřevin dojde k jejich propagaci a k pochopení významu návratu a zachování starých a krajových odrůd dřevin v krajině. Díky projektu dojde také k zatraktivnění a zkrášlení prostranství školy a obce.

Realizátorem projektu je Základní škola Karlovice, která na projektu spolupracuje se sdružením Actaea. Projekt bude probíhat v průběhu roku 2013.

 

Naše obec jako přírodní učebna

Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky

27.07.2013 08:43
Karlovice Od letošního léta mají děti v Karlovicích, ale i jejich návštěvníci, novou zábavu i poučení, která se skrývá pod názvem „Naše obec jako přírodní učebna, arboretum i hotel pro včely a čmeláky“. Proč arboretum? Je to až k nevíře, ale přímo v centru obce najdete kolem 60...

Fotogalerie: Naše obec jako přírodní učebna