Něco z historie

 

Mateřská škola byla v Karlovicích zřízena ke dni 27.4.1946 a byla umístěna do budovy staré

německé školy.

Teprve ve školním roce 1950-51 byla přestěhována do nynější budovy bývalé restaurace.Ta byla

opravena,částečně přestavěna k účelům mateřské školy.Pro velký počet dětí byla zřízena dvě

oddělení,celodenní provoz a žákům byly podávány přesnídávky,obědy a svačiny.

zdroj:Kronika MŠ