Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

22.03.2013 11:44

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

A) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

B) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

C) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0

D) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona : 0

 

V Karlovicích 3.1.2013                            Mgr. Bc. Rostislav Němec

                                                                       ředitel školy