Změna ceny stravného od 1.9.2021

26.08.2021 12:51
PLATBA STRAVNÉ ŠK.ROK 2021/2022
   
Strávníci 7-10 let 23,- Kč
Strávníci 11-14 let 25,- Kč
Strávníci 15 a více let 26,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 34,- Kč
Cizí strávníci 89- Kč
Platba stravné Mateřská škola  
platné pro šk.rok 2021/2022    
       
Děti 3 - 6 let 36,- Kč/celodenní strava    
  9,-Kč (přesníd.) + 18,-Kč (oběd) + 9,-Kč (svačina)    
Děti 7 a více let 40,- Kč/celodenní strava    
  10,-Kč (přesníd.) + 21,-Kč (oběd) + 9,-Kč (svačina)