Zeď názorů

09.02.2012 13:00

Před shlédnutím filmu Oliwer Twist jsme si krátce představili autora románu (dle přiloženého pracovního listu) a poté jsme shlédli "první část" filmu (cca 70 minut).

Ihned po shlédnutí této části jsme psali na tabuli hesla, která vyplynula z dojmů a pocitů z filmu (brainstorming), např. zlo x dobro, bohatství x chudoba, posměch, smutek, utrpení, hlad, sirotčinec, zloděj, dětská práce, cesta.

Poté měli všichni šanci vypsat se ze svých pocitů a nálad na papír. Někteří zaplnili pouze pár řádků, někteří i více stran, ale všichni svá vyjádření formulovali velmi trefně a s citem. V kruhu pak každý prezentoval svoje pocity. Někteří je nechtěli číst, styděli se, ale svolili, aby to za ně přečetla paní učitelka.  Našel se pouze jeden žák, který nedokázal napsat nic. Ale i ten se nakonec účastnil závěrečné práce, kterou byl "plakát" s napsanými pocity dětí a s obrázky.

Před samotnou prací na plakátu jsme si ještě zopakovali a vysvětlili práva dětí. A pak už děti pracovaly samostatně, rozděleny podle ročníků. Plakát nazvaly obě skupiny "Oliver Twist". Bylo zajímavé pozorovat spolupráci  v jednotlivých skupinách.