Základní body testování ve školách - listopad 2021

18.11.2021 09:40
 
- Testování proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021
 
- Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září.
 
Žáci přichází do školy vchodem od tělocvičny, kde bude probíhat testování neinvazivními antigenními testy výtěrem z nosu, které pro žáky zajistí škola. Je možné použít i vlastní přinesený test, který je schválen ministerstvem zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/) 
 
U testování žáků 1. až 3. třídy mohou být přítomni rodiče (testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat v dílně pracovních činností).
 
Žák, který nebude v pondělí ve škole přítomen bude dotestován v průběhu týdne v prostorách ředitelny.
 
I nadále platí zákaz vstupu pro osoby s příznaky virového infekčního onemocnění.
 
Testování nepodstupují:
 
 - žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost (14 dnů po plně dokončeném očkování) - je třeba doložit kopií certifikátu v papírové nebo elektronické podobě.
 
– žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu - nutno doložit lékařským potvrzením).
 
- žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   
 
  
Pokud se žák testování ve škole nepodrobí, může se zúčastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. https://www.edu.cz/covid-19/
 
Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola mu v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemůže umožnit osobní přítomnost na vzdělávání a poskytování školských služeb (družina). Takový žák není automaticky omluven, zákonný zástupce se při omlouvání řídí školním řádem.
 
 
 
Další podrobnější informace naleznete v: