Výlet 3. třídy

27.06.2022 11:22

V pondělí 20. 6. 2022 se vydali žáci 3. ročníku autobusem do Ludvíkova. V Ludvíkově  na ně čekala paní Mgr. Kateřina Kočí a paní Mgr. Eva Kyšová. Paní Mgr. Kočí všechny představila a předala žáky – budoucí horolezce – do péče Evičce Kyšové. 

Skalní město, žáci objevili hned po vstupu do lesa a obdivovali krásu a mohutnost skal, které vůbec nejdou z cesty vidět. 

Paní Evička jim vysvětlila, jak vznikají kameny a půda, zadala úkoly (kreslili a měřili kameny, poznávali stromy). Nejtěžší úkol byl zdolat nádherné a pyšné skály. Všichni byli stateční, skály pokořili a odnesli si pěkné zážitky

Za tým Horolezců 

Spáčilová Stanislava

zskarlovice.rajce.idnes.cz/Vylet_-_Ludvikov_-_Skalni_mesto/