Úprava ceny stravného

16.10.2011 10:18

Vážení rodiče,

V souvislosti s vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění dochází od 1.11.2011 ke změně struktury hranic stravného pro žáky naší školy. Dosavadní zjednodušené členění je nutné uvést do souladu s výše uvedenou vyhláškou, která přesně definuje hranice stravného nikoliv podle ročníku nebo třídy žáka, nýbrž podle věku dítěte.

 

Struktura a výše stravného od 1.11.2011:

 

stravování žáka ve věku 7 až 10 let (oběd)          21,- Kč

stravování žáka ve věku 11 až 14 let (oběd)        23,- Kč

stravování žáka ve věku 15 a více let (oběd)       24,- Kč

 

Do příslušné skupiny je žák zařazen již od 1.9.  školního roku, ve kterém dosáhne příslušné věkové hranice.

 

Od věku dítěte a jeho zařazení do jedné z výše uvedených kategorií se následně odvíjí i výživové normy (zjednodušeně velikost porce).

V praxi to znamená, že:

- žáci IV. tř., kteří do 31.8. následujícího roku dosáhnou jedenácti let se porce i cena obědu vyrovná se stejně starými dětmi vyšších ročníků

- žáci VIII. tř., kteří do 31.8. následujícího roku dosáhnou patnácti let vzroste  cena  o jednu korunu za oběd

- žákům IX. tř., kteří do 31.8. následujícího roku dosáhnou patnácti let (tj. v podstatě všem) vzroste cena  o jednu korunu za oběd.

 

Děkuji za pochopení                                                                                     Rostislav Němec

                                                                                                                         ředitel školy