Třídní exkurze - výlet

10.05.2013 08:45

TŘÍDNÍ EXKURZE – VÝLET

KAM:              Dobytí pevnosti Boyard na hradě Šternberk

                       (www.hrad-sternberk.cz)

KDO:              1. - 5. ročník

                       pedagogický dozor M. Hradilová, R. Šimková, H. Burešová

KDY:               čtvrtek 23.5.2013

ODJEZD:        8.00 hod.

                       (dětem, kterým bývá v autobuse zle, podejte prosím lék proti nevolnosti nejméně půl hodiny před odjezdem a přibalte jeden na cestu zpět

                        s podepsaným potvrzením, že je nutné lék podat)

                        sraz u cukrárny Pomněnka o 10 minut dříve

S SEBOU:       velmi pohodlné sportovní oblečení uzpůsobené aktuálnímu počasí - vhodné na skákání, prolézání, plazení

                        pití,svačinu = oběd – budeme jíst před vstupem do areálu hradu a poté po ukončení programu před odjezdem zpět

                        peníze na vlastní útratu dětí (dle uvážení rodičů)

CENA:            310,- Kč ( 200,- Kč program, 110,- Kč doprava)

NÁVRAT:        15.00 hod. k cukrárně Pomněnka, Karlovice

                        Dřívější nebo pozdější návrat (více jak 20 minut) oznámíme prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené v souhlasu         

                        zákonného zástupce, popř. si můžete během cesty zpět zavolat, kde se nacházíme

                        Do souhlasu zákonného zástupce prosím uvést variantu odchodu od autobusu.

DOTAZY:         777121885 – Hradilová

"............................................................................................................................................................................

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Souhlasím, aby se můj syn/ moje dcera ......................................................................................................

účastnil/-a třídní exkurze.

Zdravotní omezení, léky...................................................................................................................................

Označte:

  1. Dítě bude po návratu do Karlovic odcházet od autobusu samo.
  2. Na dítě bude u autobusu čekat zákonný zástupce nebo jiný rodinný příslušník (pokud tam nebude, dítě  počká s pedagogickým doprovodem do příchodu zákonného zástupce)
  3. Dítě vystoupí po cestě zpět na zastávce Skrbovice  -  Pocheň - Široká Niva (nehodící se škrtněte)
  4. Dítě bydlící ve Vrbně pokračuje z Karlovic autobusem a vystoupí ve Vrbně na nádraží, kde na něj bude čekat zákonný zástupce
  5. Dítě bydlící ve Vrbně pokračuje z Karlovice autobusem a vystoupí ve Vrbně na nádraží, odkud odejde samo domů.
  6. Jiná možnost: 

....................................................................................................................................................

Telefonní číslo, na kterém budete v den výletu k zastižení...................................................................

 

                                                                                  PODPIS................................................................