Testování Kalibro

16.04.2019 10:49

Jako každý rok se žáci devátého ročníku zúčastnili testování devátých tříd od společnosti KALIBRO. Jedná se o soubor testů z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Testy jsou vnímány jako nástroj sebehodnocení žáků i školy. Umožňují bezpečné srovnání s ostatními žáky i školami v rámci České republiky.

 

Testy pro naši školu dopadly velmi příznivě a ve všech sledovaných ukazatelích vycházíme jako nadprůměrná nebo mírně nadprůměrná vzdělávací instituce. Výsledek je pro nás o to příznivější, že součástí testování jsou i třídy víceletých gymnázií.

 

Výsledky testování KALIBRO

9. ročník ZŠ Karlovice

9. ročníky ČR

Český jazyk

71,5

68,6

Anglický jazyk

55

48,7

Matematika

68,8

67,5

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martina Brachtlová