Školení - Zvýšení kompetence pedagogických pracovníků k začleňování dětí a žáků se speciálními potřebami a se sociokulturním znevýhodněním do výuky

08.03.2012 12:17