Schůzka školské rady 14.10.2019

06.01.2020 11:29

Zápis ze schůzky Školské rady - 14.10.2019

Program: 

  1. Výroční zpráva za školní rok 2018 -2019 – připomínky, návrh na schválení
  2. Seznámení s celoročním plánem školy
  3. Seznámila se s úpravou ŠVP  v 1. a v 5. ročníku
  4. Připomínky, návrhy

Usnesení z jednání ŠR:

  1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2018/2019

 

 

V Karlovicích, dne 14. října 2019

 

Zapsala:  Mgr. Martina Brachtlová