Schůzka školské rady 8.10.2015

16.03.2017 08:35

Zápis ze Školské rady

konané dne: 8. října 2015

 

 

 

 

 

Přítomni :  Kočí Kateřina                                         Hosté: Rostislav Němec, ředitel školy

                    Kujová Vladimíra

                    Zahrádka Tomáš

                    Butorová Gabriela

                    Brachtlová Martina

 

 

Program: 

 

1.      Výroční zpráva za školní rok 2014 - 2015 – připomínky, návrh na schválení

2.      Seznámení s celoročním plánem školy

3.      Připomínky, návrhy

4.      Informace členům Školské rady o ukončení pracovního poměru paní Sylvy Bučkové

 a tím vzniklou povinnost pedagogické rady zvolit nového zástupce za Základní školu.

 

 

Usnesení z jednání ŠR:

 

1.      Školská rada schvaluje Výroční zprávu za uplynulý školní rok

 

 

 

 

V Karlovicích, dne 8. října 2015          

 

Zapsala:  Mgr. Martina Brachtlová