Schůzka Školské rady 3.10.2018

05.10.2018 12:20

 

Zápis ze Školské rady

konané dne: 3. října 2018

 

 

 

 

 

Přítomni :  viz prezenční listina

 

 

Program: 

 

  1. Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 – připomínky, návrh na schválení
  2. Seznámení s celoročním plánem školy
  3. Připomínky, návrhy

 

 

Usnesení z jednání ŠR:

 

  1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2017/2018

 

 

 

 

V Karlovicích, dne 3. října 2018          

 

Zapsala:  Mgr. Martina Brachtlová