Schůzka školské rady 12.10.2016

16.03.2017 08:36

 

Zápis ze Školské rady

konané dne: 12.10.2016

 

 

 

 

 

Přítomni :  dle prezenční listiny

 

 

Program: 

 

1.      Výroční zpráva za školní rok 2015 - 2016 – připomínky, návrh na schválení

2.      Seznámení s Přílohou ŠVP č. 3 Úprava školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dle Rámcového vzdělávací program pro základní vzdělávání platného

od 1. 9. 2016  "„ŠKOLA – OKNO BUDOUCNOSTI“ č. j. 3/2013

3.      Seznámení s celoročním plánem školy

4.      Diskuze

 

Usnesení z jednání ŠR:

 

1.      Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2015-2016

2.      Školská rada bere na vědomí Přílohu č. 3 ŠVP

 

 

 

 

V Karlovicích, dne 12. října 2016         

 

Zapsala:  Mgr. Martina Brachtlová