První školní den 2012/2013

03.09.2012 10:56
 1. PŘIVÍTÁNÍ všech + nových žáků –           Adélka Kalužíková (Vrbno), Tomáš Samuel Petlach (Ludvíkov)

        2. Všechny informace a kontakty budou v žákovských knížkách v úterý, ŽK dostanou domů a rodiče vyplní 1. stranu, přečtou si školní řád a podepíší se.

         3. JAK BUDEME FUNGOVAT...

            - všichni patříme do IV. třídy a každý do svého ročníku (3. ročník, 4. ročník a 5. ročník)

            - třídní učitel Mgr. Martina Hradilová

            - kde má kdo učebnu (3. a 5.r. stejná učebna jako loni, 4.r. se stěhuje do 1. patra uprostřed)

            - kdo  bude učit jednotlivé předměty bude přehledněji uvedeno na rozvrhu jednotlivé třídy

            - 3.r. ve čtvrtek chodí na nultou hodinu, začíná v 7.40 hod

            - změna přestávek – nejsou obědové přestávky, na oběd se chodí po vyučování – páťáci mají v úterý 6 hodin – vééélkou svačinu nebo dvě (časové   rozvržení vyučování opět v rozvrhu v žákovské knížce)

            - rozvrh s jednotlivými předměty a jejich vyučujícími a s časovým rozpisem hodin dostanou děti v úterý

             - šatny – 5. ročník zůstává a přidá se k nim 4.r., do šatny bývalých páťáků půjde 3.r. - všichni chodíme vchodem do velkých šaten

             - SLUŽBA – šatny, tabule, třída, střídání po týdnu

4. ÚTERÝ

 • do školy klasicky na 8.30 hod.
 • škola se otvírá pro ranní družinu v 7.00 hod., ostatní přicházejí od 8.00 hod.
 • rozdávání učebnic – 3.r. ve své třídě s p.uč. Schefflerovou, 4. a 5.r. spojeni – p.uč. Mikulášková
 • podepsání učebnic, kontrola poškození
 • rozdávání ŽK, rozvrhu, souhlasu pro zákonné zástupce, informace o balíčku pracovních sešitů (cena a termín)
 • co si přinést – kufřík s VV, tělocvik, kapesníky pod lavici, ručník
 • úprava lavic a židlí (popř. ve středu)
 • donést pouzdro, sváču, pití
 • POUČENÍ – základní – platí školní řád i pravidla ve třídě
  • do prostoru za šatny směrem k tělocvičně vstup zakázán
  • pozor kolem školy, lešení atd.
  • Akvária !

 

 1. ZMĚNA
 • ŠD prozatím v 1. patře – bývalá ředitelna
 • ředitelna – přízemí u paní zástupkyně (bývalá sborovna)
 • sborovna bývalá počítačová učebna – u šaten
 • sborovna 2. patro zůstává
 • krabice na tříděný odpad nebudou ve třídách, ale na chodbě, STÁLE TŘÍDÍME ! A sbíráme i baterie.

 

 1. ZAČÍT SPOLU
 • 2. st. odjíždí ve čtvrtek, my jedeme až v říjnu – podrobnější info později
 • Bohemaland Zlaté Hory, 120,-Kč