Provoz školy od 12. 10. do 23. 10. 2020

09.10.2020 09:09

Vážení rodiče, na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 se vzdělávání na naší škole upravuje:

- mateřská škola, nezměněný režim

- výuka na 1. stupni základní školy, nezměněný režim

- školní družina (kroužky pro 1. stupeň základní školy), nezměněný režim

- doučovací kroužky, reedukace, ped. intervence pro 1. stupeň, nezměněný režim

- doučovací kroužky, reedukace, ped. intervence pro 2. stupeň, pouze pro žáky přítomné ve škole, viz. vyučování na druhém stupni.

- školní klub (zájmové kroužky pro 2. stupeň základní školy), zrušeny

 

Výuka na 2. stupni základní školy se mění následovně:

V týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání osmý a devátý ročník.

V týdnu od 19. do 23. 10. se neúčastní osobně šestý a sedmý ročník.

Žáci třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

Organizace vzdělávání šestého a sedmého ročníku v týdnu 12. – 16. října je v běžném režimu. Denně je pro žáky šestého a sedmého ročníku nachystaná konzultace od 14.00 do 14.45 týkající se přihlášení do systému skolaonline.cz a Office 365 (Přihlášení, domácí úkoly, příjem a odeslání zpráv včetně příloh, práce s programy Office 365 a hlavně práce v prostředí MS Teams.) V průběhu týdne žáci dostanou zadané úkoly na následující týden distančního vzdělávání. Průběh distančního vzdělávání v týdnu od 19. do 23. 10.  Bude upřesněn, ale neměl by se výrazně lišit od rozvrhu, který žáci obdrží. 

Organizace distančního vzdělávání osmého a devátého ročníku v týdnu 12. – 16. října

12. – 13. října vypracování zadaných domácích úkolů, příprava žáků na distanční vzdělávání (zajištění techniky a programů). Veškeré dotazy prosím směřujte na Vaše třídní učitele.

14. – 16. října distanční výuka pomocí MS Teams (součást Office 365) dle přiloženého upraveného rozvrhu.

Pozn. Rozvrh může být upraven v závislosti na provozních podmínkách školy, úpravy budou zveřejněny v systému skolaonline.cz.

Hodiny jsou děleny na část výukovou cca 30 min. a konzultační cca 15 min. Rozsah jednotlivých částí určuje vyučující.

Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná.

Učitelé vedou výuku přes MS Teams a umožní žákům se připojit minimálně 5 minut před začátkem vyučovací hodiny. Do ukončení denní pracovní doby mají vyučující povinnost zapsat informace k výuce  do kalendáře, aby žáci, kteří se nebudou moci z jakéhokoli důvodu připojit, mohli dohnat zameškanou hodinu.

Žáci tyto údaje naleznou ve svém kalendáři s rozvrhem pod ikonou malého modrého i

V případě distanční výuky nebudou mít žáci nárok na oběd.