Prázdninová družina - exkurze Praděd

13.09.2019 10:45

Poslední den prázdninové družiny jsme podnikli výšlap na Praděd. Společnost nám dělal hlavní botanik CHKO Mgr. Martin Kočí, PhD., který nám cestou od Ovčárny k Pradědu ukázal významné zástupce jesenické chráněné flóry, mezi kterými bylo i několik endemických druhů. Dozvěděli jsme se také něco z historie osídlení Pradědu spojené s pastevectvím a o právě probíhajícím projektu, který si klade za cíl obnovu horských pastvin. Na vrcholu Pradědu jsme se posilnili a nechali se vyvézt na věž, odkud jsme se pokusili za pomocí mapy určit názvy okolních kopců. Tímto výletem jsme neoficíálně zakončili školní rok 2018/2019 a na následující dva měsíce se rozloučili.

 

Jiří Šebele 

https://zskarlovice.rajce.idnes.cz/Praded_-_SD_4.7.2019/