Organizace výuky od 24.5.2021

21.05.2021 09:37

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

V základní škole bude probíhat testování všech žáků pouze v pondělí, tento den žáci do školy budou vstupovat vchodem od tělocvičny. V ostatních dnech již bude otevřen vchod do šaten.
Je zrušena rotace tříd, vzdělávají se již všichni žáci.
Nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Hodiny tělesné výchovy budou nadále probíhat pouze venku.

Rostislav Němec