Mravenci

30.10.2011 21:11

V září jsme měli projektový den "Den lesa". Žáci byli na procházce v lese a všímali si všeho, co les skrývá. Ve výtvarné výchově potom vytvořilii mraveniště, které jim připomíná školu, kde pilnými mravenečky jsou samotní žáci.

Mravenci