Distanční vzdělávání 3. ročník

12.11.2021 10:17

Vážení rodiče, na základě více než 50% nepřítomnosti žáků z důvodu nařízené karantény a výskytu onemocnění způsobené virem COVID-19, rozhoduji o zahájení distanční výuky v termínu od 15. listopadu. Termín ukončení distanční výuky bude určen na základě výsledků testů a rozhodnutí krajské hygienické stanice. Předpokládám ukončení 19. listopadu.

 

Organizace výuky:

Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná dle podle § 184a školského zákona. 

Výuka se bude skládat z domácí práce a online výuky přes MS Teams.

Učitelé informují žáky o naplánované výuce přes MS Teams (plánované schůzky) a umožní žákům se připojit minimálně 5 minut před začátkem vyučovací hodiny.

Do ukončení denní pracovní doby mají vyučující povinnost zapsat informace k výuce do kalendáře, aby žáci, kteří se nebudou moci z jakéhokoli důvodu připojit, mohli dohnat zameškanou hodinu. Žáci tyto údaje naleznou ve svém kalendáři s rozvrhem na skolaonline.cz pod ikonou modrého I.

Online výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Hlavní předměty (Čj, Ma, Aj) min. 2 hodiny týdně, u ostatních předmětů 1 hodinu týdně. Výchovné předměty (např. Vv, Hv, Tv, Rv, Pč, Inf) se po dobu distanční výuky nemusí vyučovat.

Domácí práce budou žákům zadávány pomocí skolaonline.cz jako domácí úkoly.

Žáci, kterým není nařízena karanténa, tj. rodiče nemohou čerpat ošetřovné, mohou docházet do školy, kde budou pracovat pod dohledem pedagogického pracovníka.

 

Školní obědy

Škola hromadně obědy neodhlašuje. Jestliže se žák účastní distanční výuky má nárok na oběd za zvýhodněnou - dotovanou cenu.

Žáci v karanténě nesmějí docházet do školní jídelny. Oběd může být vydán do jídlonosičů v čase 11:30-12:00.

Ostatní žáci (očkovaní žáci, žáci s potvrzením o prodělaném onemocnění  COVID-19 ne starším než 180 dnů, žáci s ukončenou karanténou a žáci, kteří nejsou v karanténě), si mohou odebírat obědy do jídlonosičů v čase 11:30-14:00 a nebo se stravovat v jídelně v čase od 12:00-14:00.

 

Školní družina, kroužky

Žáci v karanténě nesmějí docházet na školní kroužky.

Ostatní žáci mohou docházet na školní kroužky.

 

V Karlovicích 12. 11. 2021                                                   Rostislav Němec – ředitel školy