9.třída

  •  Třídní učitelka: Mgr. Jitka Pflugerová