8. třída
  • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Pflugerová