6.třída

  • Třídní učitelka: Mgr. Rostislav Černobila