2.třída

  •  Třídní učitelka:  Mgr. Kateřina Mikulášková