Zápis do MŠ Karlovice - VÝSLEDKY ZÁPISU

20.05.2022 10:24
Zápis do MŠ byl uzavřen dne 13. 5. 2022.
 
Přijati jsou žadatelé reg. číslo s termínem nástupu dle žádosti o přijetí:
01, 02, 05, 06
 
Podmíněčně přijetí jsou žadatelé reg. číslo s termínem nástupu dle žádosti o přijetí:
03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 
Podmíněčně přijetí  musí do 30. 6. 2022 (po domluvě je možné termín i posunout) předat ve škole/školce vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list. 
 
Nepřijatí jsou uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem.
 
Rostislav Němec