Zápis do I. třídy

16.03.2021 12:08

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci jsme i letos nuceni udělat zápis žáků do I. třídy bez účasti dětí. 

Zápis bude probíhat od 1. do 30. dubna. Prosím, neodkládejte zaslání dokumentů až na druhou polovinu dubna.  Jakmile budou školy opět otevřeny, nachystáme pro Vás i Vaše děti slavnostní prohlídku školy.

Formulář k vyplnění naleznete na www.zskarlovice.cz. Přihlášku je možné doručit jedním z následujících způsobů:

  1. Zaslat do datové schránky školy (xu7rie5).
  2. Zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@zskarlovice.cz nebo na zastupce@zskarlovice.cz.
  3. Zaslat poštou.
  4. Osobním podáním v kanceláři školy – nutné předem se telefonicky domluvit na telefonu 554 725 888 nebo 608 761 561.
             K žádosti musí být přiložena kopie rodného listu.

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.

Rostislav Němec

Žádost o přijetí.docx (13348)

V případě odkladu školní docházky o jeden školní rok je třeba dítě do školy nejprve zapsat a pak podat žádost o odklad. Prosím věnujte zvýšenou pozornost přílohám této žádosti. 

Žádost o odklad.doc (29184)