Výuka na 2.stupni

03.06.2020 10:24

Výuka žáků II. stupně základní školy bude zahájena 8. 6. 2020 dle rozvrhu, který bude zaslán jednotlivým třídám. Poslední den výuky pro II. stupeň bude 26. 6. 2020. Vydávání vysvědčení se bude řídit pokyny MŠMT, na které zatím čekáme.

Šestý ročník je rozdělen na dvě skupiny a jeho výuka bude probíhat každý týden v pondělí a v úterý od 9:00 do 12:30. Sedmý a osmý ročník bude mít výuku každý týden ve středu a ve čtvrtek. Pátek je vyhrazený pro domluvené konzultace devátého ročníku.

Shromáždění žáků před výukou bude u hlavního vchodu do budovy. Děti musí dodržovat rozestupy a jednotlivé skupiny se nesmí míchat. Pro pobyt ve škole platí již zveřejněná pravidla. https://zskarlovice.webnode.cz/news/informace-k-obnoveni-vyuky-pro-2-stupen/

Nárok na oběd mají žáci pouze ve dnech školního vyučování, tj. pouze ve dnech, kdy se účastnili vyučování ve škole.

S rozvrhy, rozdělením do skupin a s dalšími pokyny Vás budou do konce tohoto týdne kontaktovat třídní učitelé pomocí systému Iškola.cz

Děkuji za Váš vstřícný přístup.

Rostislav Němec