Vyučování po dobu vyhlášení nouzového stavu

02.10.2020 09:09
Vyučování v období od od 5. 10. 2020  do 18. 10. 2020 se bude řídit nařízením č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity.
 
Naší školy se týkají následující body: 
- Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
- U tříd 1. stupně základní školy je omezena výuka hudební výchovy - bez zpěvu. Režim pro tělesnou výchovu, družinu a kroužky se nemění. Vyučující kroužků mají možnost dočasně změnit organizaci aktivity např. při vyšším počtu dětí jejich počet rozdělí, střídat děti ob týden atd. Děti, které se nebudou moci kroužku zúčastnit, mohou být ve školní družině. 
- U tříd 2. stupně základní školy je omezena výuka hudební výchovy - bez zpěvu. Hodiny tělesné výchovy budou realizovány převážně ve formě venkovního pobytu, kroužky budou realizovány do počtu 10 žáků.
 
Děkuji za pochopení Rostislav Němec