Výtvarná exkurze do Opavy, projektový den mimo školu

08.01.2020 11:11

V pátek  20. 12. 2019 se pro žáky 9. třídy uskutečnila výtvarná exkurze do Opavy. Projekt byl zaměřen na seznámení s výtvarnou technikou graffiti a street artu v rámci programu Malíř – uličník v Domě umění Opava.

Dům umění patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v Opavě. Jedná se o zrekonstruovanou budovu dominikánského kláštera, do které byly vhodně začleněny moderní prvky architektury.  Po prohlídce a seznámení se s provozem Domu umění jsme se odebrali na výstavu uznávaného umělce street artu, Michala Škapy.  Dostalo se nám odborného výkladu o životě tohoto umělce od jeho začátků až po uznávaná díla vystavovaná v galeriích.  Seznámili se základními pojmy tohoto umění, jakými jsou například výrazy toy, king, tag a podobně.  Po teoretickém úvodu do problematiky street artu žáci vyplňovali pracovní listy a sami si tak mohli vyzkoušet, co si z uvedené problematiky pamatují. Následovala praktická část, na kterou se děti těšily nejvíce, a sice možnost vyzkoušet si práci sprejera na vlastní legální zdi. Vznikla tak originální díla, kde děti použily různé street artové techniky jako jsou nanášení barvy válečky, malování pomocí šablon, lepení šablon a malba sprejem. V závěru návštěvy Domu umění žáci spolu s odbornicí shrnuli své zkušenosti a nově nabité vědomosti.

                                                                                              Alena Rokosová

https://zskarlovice.rajce.idnes.cz/Exkurze_do_Opavy%2C_9._trida%2C_20.12.2019/