Volby do Školské rady

25.06.2021 13:22

V červnu proběhla volba členů z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.

Volba z řad zákonných zástupců probíhala online. Opakovaně byli zvoleni paní Markéta Peterková a pan Tomáš Zahrádka.

Pedagogický sbor opakovaně zvolil do Školské rady Mgr. Martinu Hradilovou a Mgr. Martinu Brachtlovou.