Vánoční Londýn

24.10.2011 19:10

ZŠ a MŠ Karlovice ve spolupráci se Student Agency nabízí pro žáky 5.-9. tříd 5denní exkurzi do Londýna, která proběhne ve dnech 5. - 9. prosince  2011.

Program výletu

1.den   Odjezd České republiky

2.den   ráno příjezd do Anglie, přejezd do Londýna, celodenní prohlídka města-Westminster Abbey,Houses of Parliament, Big Ben, Whittehall, 10 Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, národní galerie, Piccadily Circus, Leicester Square, Čínská čtvrť a další.

Večer příjezd na meeting point a setkání s hostitelskými rodinami, které si žáky odvezou domů, večeře v rodině.

3.den  dopoledne výlet do Windsoru, návštěva letního královského sídla Windsor Castle, odpoledne- návštěva Přírodopisného muzea, Oxford street, návrat do rodin

4.den  celodenní pěší prohlídka Londýna, návštěva Tower of London, Tower Bridge, procházka po „Thames Walk“, návštěva St.Paul´s Cathedral, vánočně vyzdobená Covent Garden. Večer odjezd domů

5.den   příjezd do České republiky

Cena:  5050,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC a DVD, přepravu Eurotunelem nebo trajektem, doprovodný program, služby průvodce, kompletní cestovní pojištění (úrazové pojištění, léčebné výlohy v zahraničí, pojištění odpovědnosti, ztráta zavazadel, pojištění na storno), ubytování v hostitelských rodinách v Londýně s plnou penzí, občerstvení na cestě zpět do ČR, soutěže a kvízy pro studenty.

Cena nezahrnuje: vstupné do památek (30-45 anglických liber ) a kapesné . 

 

Bližší informace a přihlášky u p.uč. Schefflerové , tel. 602783805