Uzavření školní družiny pro 2.třídu

17.02.2021 12:07

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (číslo jednací: KHSMS 07794/2021/BR/EPID)  je pracoviště školní družiny 2. třídy do 21. 2. 2021 z epidemiologických důvodů uzavřeno. Žáci navštěvující tuto družinu jsou v karanténě.

Prosíme všechny rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě jakýchkoliv pochybností kontaktovali svého dětského lékaře.

Rodiče všech dětí mají nárok na ošetřovné - https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m?inheritRedirect=true

Obědy žáků jsou do 19. 2. 2021 odhlášeny.

Předpokládané otevření 22. 2. 2021.

Děkuji za pochopení Rostislav Němec