Uzavření škol

27.02.2021 18:41
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě Usnesení vlády České republiky č. 200 ze dne 26. února 2021 se uzavírají školy a školky od  27. února 2021 do  21. března 2021. Prosím, věnujte pozornost následujícím bodům.
 
Ošetřovné: Rodiče některých dětí mají nárok na ošetřovné. Formulář k vyplnění naleznete na stránkách ČSSZ - https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m?inheritRedirect=true Škola formulář nepotvrzuje.
 
 
Výuka školka: Pro žáky nachystáme učební a tvořivé balíčky. O způsobu jejich distribuce Vás budeme informovat.
 
Školní stravování školka: Jídelna ve školce je uzavřena.
 
 
Výuka škola: Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit distančně, výuka bude probíhat, stejně jako na celé škole, v aplikaci Teams. Paní učitelky mohou zvolit i jakýkoli jiný distanční způsob výuky. Při potížích s přihlášením, nebo s technikou, prosím kontaktujte svoji třídní učitelku .Problém jistě vyřešíte. Zapomenuté učebnice, sešity nebo i třeba pastelky si můžete vyzvednout v budově školy kdykoli, po předchozí domluvě s paní ekonomkou. Pokud byste měli zásadní problém se zajištěním vhodné techniky, ihned kontaktujte Vaše třídní učitelky, zapůjčí Vám vhodný školní tablet.
 
Individuální konzultace ve škole nejsou povoleny, nemáme zatím k tomuto bodu žádné informace. V případě změny budeme konkrétní žáky a jejich rodiče kontaktovat.
 
 
Školní stravování škola: Se začátkem distanční výuky všechny žáky 1. a 2. ročníku ze stravování hromadně odhlásíme. Pokud budete chtít odebírat oběd do jídlonosičů, prosím telefonicky kontaktujte vedoucí školní kuchyně (tel: 739 462 054). Pondělní oběd je třeba nahlásit nejpozději 1.3. do 8:00. Stravu můžete vyzvednout od 11:30 do 12:30. Školní jídelna bude v provozu od 1. března do 5. března. Provoz v dalších týdnech vyhodnotíme dle zájmu žáků a dle epidemiologické situace, budeme Vás včas informovat.
 
 
S přáním zdraví a dostatku sil ke zvládnutí všeho, co se na nás hrne.
 
 
Rostislav Němec