Ukončení školního roku 2019/2020

30.06.2020 11:54
Milé děti, Vážení rodiče,
na základě úpravy mimořádných opatření 30.6. 2020 bude probíhat vydávání vysvědčení v prostorách školy dle následujícího harmonogramu: 
I. stupeň od 8:30 - 9:20, oběd v 9:30, výdej obědů ukončen v 10:00  
II. stupeň od 10:00 - 10:30, oběd v 10:30, výdej obědů ukončen v 11:00  
Při vydávání vysvědčení mohou být skupiny větší než 15 žáků. Každé dítě musí být vybaveno rouškou. Děti, které nechodily v průběhu mimořádných opatření do školy, musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář naleznete zde.
Nevydaná vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy 30.6. do 14:00. Vydání v průběhu prázdnin si prosím domluvte s třídními učiteli nebo na základě telefonické dohody (tel. 554 725 888, p. Pijáková nebo tel. 554 744 015, p. Vařáková)
 
Poznámky: Připomínám, že výuka pro II. stupeň 29.6. neprobíhá.
Většina třídních učitelů má na 29. a 30. 6. naplánované školení mimo obec Karlovice. Školení se nám bohužel nepodařilo odložit, či přesunout. Vydávat vysvědčení budou v každé třídě pověření pracovníci školy.
 
Přeji klidné prázdniny.
Rostislav Němec
Rostislav NěmecUkončení školního roku
 
Milé děti, Vážení rodiče,
na základě úpravy mimořádných opatření 30.6. 2020 bude probíhat vydávání vysvědčení v prostorách školy dle následujícího harmonogramu: 
I. stupeň od 8:30 - 9:20, oběd 9:30, výdej obědů ukončen v 10:00  
II. stupeň od 10:00 - 10:30, oběd v 10:30, výdej obědů ukončen v 11:00  
Při vydávání vysvědčení mohou být skupiny větší než 15 žáků. Každé dítě musí být vybaveno rouškou. Děti, které nechodily v průběhu mimořádných opatření do školy, musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář naleznete zde.
Nevydaná vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy 30.6. do 14:00. Vydání v průběhu prázdnin si prosím domluvte s třídními učiteli nebo na základě telefonické dohody (tel. 554 725 888, p. Pijáková nebo tel. 554 744 015, p. Vařáková)
 
Poznámky: Připomínám, že výuka pro II. stupeň 29.6. neprobíhá.
Většina třídních učitelů má na 29. a 30.6. naplánovvané školení mimo obec Karlovice. Školení se nám bohužel nepodařilo odložit, či přesunout. Vydávat vysvědčení budou v každé třídě pověření pracovníci školy.
 
Přeji klidné prázdniny.
Rostislav Němec