TŘÍDNÍ EXKURZE – VÝLET

16.05.2012 09:06
KAM:              GALAXIE Zlín ( www.galaxiezlin.cz)
KDO:              2. - 5. ročník
                            pedagogický dozor M. Hradilová, S. Fridrichová
KDY:               čtvrtek 24.5.2012
ODJEZD:             8.00 hod.
                            sraz u cukrárny Pomněnka
S SEBOU:            velmi pohodlné sportovní oblečení vhodné na skákání, prolézání, plazení
                            v areálu se pohybujeme bez bot  – nutné jsou ponožky    
                            pití,svačinu = oběd – budeme jíst před vstupem do areálu, poté si děti mohou
                            kupovat občerstvení v bufetu (vlastní jídlo pouze mimo areál)
                            peníze na vlastní útratu dětí v bufetu v areálu (dle uvážení rodičů)
CENA:                  450,- Kč
NÁVRAT:             17.30 – 18.00 hod. k cukrárně Pomněnka, Karlovice
                            Dřívější nebo pozdější návrat oznámíme prostřednictvím SMS na telefonní
                            číslo uvedené v souhlasu zákonného zástupce.
DOTAZY:             777121885 – Hradilová
 
Přibližný plán výletu:
Odjezd v 8.00 hod. od cukrárny Pomněnka v Karlovicích.
Sraz před cukrárnou bude asi 15 minut před odjezdem. Dětem, kterým bývá v autobuse při delší jízdě špatně, si do batůžku přibalí igelitové sáčky a větrové žvýkačky. Podání léků před cestou ponecháváme na rozhodnutí rodičů.
Vzdálenost do cíle je asi 130 km a ideální čas je 1:53 hod.
Na počasí tentokrát ohled brát nemusíme, protože celý zábavní park je umístěn v hale na ploše 2500 m2.
Po příjezdu na místo máme v plánu posvačit – poobědvat vlastní svačiny. Teprve poté vstoupíme do areálu rodinného zábavního parku Galaxie – odkaz na mapu : https://www.mapy.cz/s/3Qdy. Náš program začíná v 11.00 hod.
Vstupné na 3 a více hodin je 150 Kč, které zaplatíme hromadně z vybraných peněz dětí.
Během programu se budeme moci občerstvit v bufetu už za vlastní penízky.
Na stránkách www.galaxiezlin.cz , pod odkazem "ATRAKCE"si můžete prohlédnout vše, co na nás uvnitř čeká.
Na sebe je třeba si vzít opravdu pohodlné sportovní oblečení, podmínkou jsou ponožky, jelikož na atrakcích se pohybujeme bez bot.
Po skončení programu odjíždíme k domovu. Pokud bude plánovaný příjezd v jinou hodinu, než bylo oznámeno v informacích (dříve či později), dáváme vědět na mobilní telefony zákonných zástupců uvedené v souhlasu s účastí na výletu.

 

 

 

 

TŘÍDNÍ EXKURZE – VÝLET