Školní výuka od 30. 11. 2020

25.11.2020 11:00
Na základě zveřejněných informací k otvírání školy od 30.11. přikládáme přehled základních informací.
 
Výuka:
Je zakázána výuka zpěvu a sportovních činností.
 
Výuka prvního stupně bude probíhat dle rozvrhu. Hodiny tělesné výchovy, které jsou v rozvrhu poslední vyučovací hodinu odpadají. Bude upraven rozvrh v aplikaci skolaonline.cz
 
Výuka 9. ročníku bude probíhat dle rozvrhu. Hodiny tělesné výchovy, které jsou v rozvrhu nultou nebo poslední vyučovací hodinu odpadají. Rozvrh bude průběžně upravován v aplikaci skolaonline.cz
 
Výuka 6. a 8. ročníku začíná v denní formě od 30.11. Hodiny tělesné výchovy, které jsou v rozvrhu nultou nebo poslední vyučovací hodinu odpadají. Rozvrh pro prezenční výuku (ve škole) bude průběžně upravován v aplikaci skolaonline.cz. V týdnu od 7.12. bude mít 6. a 8. třída distanční vzdělávání. (Rotační prezenční výuka - střídání celých tříd po týdnech) 
 
Výuka 7. ročníku pokračuje v distančním vzdělávání. S denní formou vzdělávání začne od 7.12. Hodiny tělesné výchovy, které jsou v rozvrhu nultou nebo poslední vyučovací hodinu odpadají. Rozvrh pro prezenční výuku (ve škole) bude průběžně upravován v aplikaci skolaonline.cz. V týdnu od 14.12. bude mít 7. třída distanční vzdělávání. (Rotační prezenční výuka - střídání celých tříd po týdnech) 
 
 
Školní jídelna:
Všechny děti, které mají nově přijít do školy, mají odhlášené obědy. Prosíme rodiče o jejich přihlášení do pátku do 11:00 jidelna@zskarlovice.cz nebo 554 744 015
 
Žáci na distančním vzdělávání se mohou stravovat ve školní jídelně za dotovanou cenu. Musí si vyzvednou oběd v době od 11:30 do 12.00. Konzumace v prostorách školní jídelny není možná.
 
Školní družina:
1. a 2. ročník mají školní družinu jako v předchozím období.
3. až 5. ročník mají ranní i odpolední družiny ve svých třídách
 
Důvodem tohoto rozdělení jsou instrukce od MŠMT, dle kterých nelze míchat ve školní družině jednotlivé ročníky. Po vyhodnocení prvního týdne provozu upravíme provozní čas školní družiny a budeme konkrétní rodiče informovat.
 
Kroužky exkurze a volnočasové aktivity:
Nesportovní kroužky, do kterých dochází pouze žáci jedné třídy, mohou probíhat. Ostatní kroužky, exkurze a volnočasových aktivit nejsou povolené. 
 
Hygienické podmínky:
Třídy budou pravidelně větrány, každou přestávku a uprostřed vyučovací hodiny. Prosíme, dejte dětem do třídy oblečení, které budou moci pohodlně několikrát denně svlékat a oblékat.
 
Děti musí mít roušku během celého pobytu ve škole tj. ve školní družině, ve třídě, na chodbách a v jídelně, s výjimkou doby konzumace stravy. Prosím vybavte je minimálně 2 ks v igelitovém pytlíku na odkládání.
 
 
 
Více informací:
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25--11--2020-a-30--11--2020-155479/