Skládáme si svět

11.09.2013 09:42

 

Pod tímto názvem začneme od 1.7.2013 realizovat v Základní škole a Mateřské škole Karlovice již druhý velký projekt, podpořený z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Na realizaci projektu (CZ.1.07/1.1.24/02.0021) jsme získali dotaci ve výši 2.086.032,22 Kč. Ukončení projektu je naplánováno na 31.8.2014.

Hlavním cílem našeho projektu je rozvoj manuální zručnosti žáků cestou praktických činností začleněných do všech předmětů vyučovaných na 1. i 2. stupni základní školy. Pro vzdělávání v cizích jazycích bude vypracována inovativní metodika moderní formy výuky, kde v průběhu praktickými činností s edukativními stavebnicemi posílíme především komunikativní schopnosti žáků. Ve všech ostatních předmětech budou vypracovány moderní metodiky, které budou zavádět praktické činnosti do výuky systematicky.

A co konkrétně v průběhu projektu čeká na žáky? Pro žáky prvního stupně pořídíme soubor výukových stavebnic, s nimiž budou pracovat ve všech vyučovacích předmětech. Zábavnou formou budou postupně řešit různé projektové úlohy. Např. v hodině prvouky bude vyučováno téma Rodina a vztahy v rodině. Žáci pak využijí své fantazie a ze stavebnic vytvoří klubovnu pro babičky a dědečky, dům pro větší rodinu nebo třeba penzion. Procvičí si přitom nejen jemnou motoriku, komunikaci ve skupině, ale také trpělovist. Své návrhy budou muset na závěr popsat a odpovídat na otázky ostatních dětí.  

Tyto stavebnice využijeme i ve výuce cizích jazyků. Žáci si prostřednictvím činností s nimi lépe zafixují slovní zásobu anglického a německého jazyka v oblastech zvířata, dům, byt, povolání, věci a předměty, které nás obklopují. Ve skupinách budou společně vytvářet různé modelové situace při každodenních činnostech doma, venku, v zaměstnání a komunikovat o nich. Zároveň si budou procvičovat probírané gramatické struktury. Hravé prvky budou prolínat výukou cizích jazyků ve všech ročnících.

Pro žáky druhého stupně pořídíme soubory výukových pomůcek pro přírodovědné a technické předměty. Nachystáme tím podmínky pro provádění základních pokusů v předmětech biologie a chemie. V rámci projektu se pokusíme i o přiblížení matematiky a fyziky. Žáci budou mít možnost vyzkoušet v praxi nejrůznější přístroje, soupravy a modely.

V průběhu projektu absolvují všichni žáci školy exkurzi do Technického muzea v Brně, v rámci které budou využity některé specifické vzdělávací programy nabízené pracovníky muzea.

 V širších souvislostech očekáváme zvýšení zájmu žáků o vzdělávání, přiblížení školní práce reálnému životu a lepší orientaci žáků v uplatnění se na trhu práce. Naše učitele proškolíme tak, aby moderní vyučovací pomůcky zařadili do své výuky jako její za nezbytnou součást. Věříme, že se nám i díky realizovaným projektům daří budovat moderní a přitažlivou školu. Další informace o projektu a o škole najdete na www.zskarlovice.cz.

                                                                                                        

                                                                                                         PaedDr. Michaela Hradilová, věcný manažer projektu