Schůzka školské rady 8.10.2014

16.03.2017 08:33

Zápis ze Školské rady

konané dne: 8. října 2014

 

 

 

 

 

Přítomni :  Kočí Kateřina                                         Hosté:

                    Kujová Vladimíra

                    Zahrádka Tomáš

                    Butorová Gabriela - omluvena

                    Brachtlová Martina

                    Bučková Sylva

 

 

Program: 

 

1.      Přivítání nových členů ŠR – paní Gabriely Butorové a panaTomáše Zahrádky

2.      Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 – připomínky, návrh na schválení

3.      Dodatek k ŠVP – klíčové aktivity cílových skupin – návrh na schválení

4.      Seznámení se zvýšeným zabezpečením školních budov – čipy

5.      Připomínky, návrhy

 

 

Usnesení z jednání ŠR:

 

1.      Školská rada schvaluje Výroční zprávu za uplynulý školní rok

2.      Školská rada schvaluje dodatek k ŠVP

3.      Školská rada bere na vědomí zvýšené zabezpečení školních budov, majetku i žáků

zavedením bezpečnostního systému a čipů

 

 

 

 

 

V Karlovicích, dne 8.října 2014          

 

Zapsala:  Bučková Sylva