Schůzka školské rady 14. 10. 2013

15.10.2013 10:04

Zápis ze schůzky Školské rady

Datum konání: 14.10.2013

Přítomni: viz prezenční listina

1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013

 

2. Schválení ŠVP

Školská rada schválila novou verzi ŠVP – Škola – Okno budoucnosti – úpravy se týkaly převážně začlenění dopravní výchovy, úpravy v matematice dle RVP

 

3. Plán akcí na školní rok 2013/2014

Školská rada byla seznámena s plánem akcí na školní rok 2013/2014.

4. Ředitel školy seznámil Školskou radu s certifikátem Fakultní škola uděleným Masarykovou univerzitou v Brně.

 

5. Oslavy 100 let školy – prezentace školy na Dni obce, Den otevřených dveří

 

 

 

Zapsala: M. Brachtlová