Schůzka Školské rady 13.10.2020

13.10.2020 13:20

 

Zápis ze Školské rady

konané dne 13.10.2020

 

Program: 

  1. Výroční zpráva za školní rok 2019- 2020 – připomínky, návrh na schválení
  2. Seznámení s celoročním plánem školy
  3. Seznámení s dodatkem č.1 k Organizačnímu řádu školy
  4. Připomínky, návrhy

Usnesení z jednání ŠR:

  1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2019/2020

 

 

 

 

V Karlovicích, dne 13. října 2020

 

Zapsala:  Mgr. Martina Brachtlová