Schůzka Školské rady 11.10.2022

12.10.2022 12:10

Zápis ze Školské rady

konané dne 11.10.2022

 

Přítomni :  viz prezenční listina

Program: 

  1. Výroční zpráva za školní rok 2021 - 2022 – připomínky, návrh na schválení
  2. Seznámení s celoročním plánem školy
  3. Seznámení s přílohou č.5 ŠVP Škola – Okno budoucnosti
  4. Připomínky, návrhy

Usnesení z jednání ŠR:

  1. Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2021/2022

V Karlovicích, dne 11. října 2022

Zapsala:  Mgr. Martina Lex Krejčí